Εκτός Λειτουργίας

Αυτή η ιστοσελίδα είναι εκτός λειτουργίας.

Οι ημερομηνίες λειτουργίας της ιστοσελίδας διαφέρουν από έτος σε έτος και κάθε φορά
ανακοινώνονται με δελτίο τύπου από το site του ΥΠ.Π.Ε.Θ
Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας.